Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy

30 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie wpłat

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów

15 maja 2018 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sesje terenowe

Sesja terenowa A (4 czerwca)

Sedymentacja fliszu dolnokarbońskiego Śląska i Moraw

Prowadzący: Ondřej Bábek, Mariusz Paszkowski

Zbiórka uczestników przed kamieniołomem Braciszów (na parkingu przy budynku biura, pozycja N50° 8' 19.7376" , E17° 43' 18.5592") o godz. 10:00 rano 4 czerwca, zakończenie na Górze św. Anny ok. 18:30.
Uwaga: Przejazd podczas sesji własnymi samochodami uczestników. Podczas tej sesji terenowej organizatorzy nie zapewniają suchego prowiantu.

 

 

 

 

 

Sesja terenowa B (4 czerwca)

Paleośrodowiskowe uwarunkowania powstawania kopalnych biocenoz i interpretacja procesów tafonomicznych w osadach górnego triasu Śląska (odsłonięcia w Krasiejowie i Lipiu Śl.)

Prowadzący: Adam Bodzioch, Hans Hagdorn, Joachim Szulc

Wyjazd o godz. 10:00 z Góry św. Anny, powrót ok. godz. 18:30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja terenowa C (5 czerwca)

Warunki i paleośrodowiska sedymentacji i diagenezy węglanowego basenu środkowotriasowego na przykładzie osadów wapienia muszlowego Śląska Opolskiego (prezentacja w kamieniołomach Tarnów Opolski i Górażdże)

Prowadzący: Adam Bodzioch, Hans Hagdorn, Michał Matysik, Michał Stachacz, Joachim Szulc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procesy formowania osadów wielogeneracyjnego krasu kopalnego Śląska Opolskiego

Prowadzący: Joachim Szulc

Sesja terenowa przewiduje prezentację obydwu zakresów tematycznych

Wyjazd o godz. 9:00 z Góry św. Anny, powrót ok. godz. 17:00.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesja terenowa D (5 czerwca)

Epikratoniczne osady kredy opolskiej – przykład basenu sedymentacyjnego w warunkach klimatu supercieplarnianego

Prowadzący: Mariusz Kędzierski, Alfred Uchman

Wyjazd o godz. 9:00 z Góry św. Anny, powrót ok. godz. 17:00.