Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Terminy

30 marca 2018 r. – nadsyłanie zgłoszeń uczestnictwa

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie wpłat

15 kwietnia 2018 r. – nadsyłanie abstraktów referatów i posterów

15 maja 2018 r. – rozesłanie drugiego komunikatu z programem

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestntictwa należy dokonywac poprzez internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 30 marca 2018 r.

Kliknij poniżej aby przejść do formularza:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Abstrakty referatów i posterów, wydawnictwa pokonferencyjne

Teksty abstraktów powinny być przygotowane w programie MS Word i nie przekraczać 1 strony w formacie A4. Teksty należy przygotować według ustalonego schematu (kliknij aby pobrać).

Teksty abstraktów należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: pokos@uj.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2018 r.

Redakcja Annales Societatis Geologorum Poloniae planuje wydanie specjalnego tomu poświęconego zagadnieniom prezentowanym w czasie konferencji. Tom ten ukaże się wiosną 2019 r. Artykuły do niniejszego tomu powinny być przesłane do redakcji do końca października 2018 r.